Psykoterapi

Mia Piculell er psykoterapeut og er hos os mandage, onsdage og fredage, uddannet på ID Academy og medlem af Dansk Psykoterapeutforening.

Psykoterapi amager

Book din behandling i dag via vores online booking

Mia tilbyder

  • Psykoterapi 60 min
  • Access Bars 60 min
  • Mindfulness/ Meditation 60 min

Hvorfor psykoterapi?

 ”Som ringe i vandet sætter vores oplevelser i livet aftryk i os og afgør, hvordan vi er i verden.”

 De første aftryk i os bliver sat i barndommen. Relationen til mor og far er især vigtig, men også relationen til søskende og venner har en enorm betydning for, hvordan vi ser os selv og hvordan vi er i relationer med andre. De aftryk vi får i barndommen og op gennem livet er både bevidste og ubevidste og kommer til udtryk i vores kropslige sansninger samt automatiske tanker, følelser og reaktioner. De styrer dermed, den måde vi er i verden.

 Når vi pludselig rammes af en krise, eller bliver fanget i uhensigtsmæssige reaktionsmønstre og/eller usunde relationer, opdager vi måske, at den måde vi er i verden, ikke længere er hensigtsmæssig. Dette giver sig ofte til udtryk ved, at vi:

  • Føler os fanget i en bestemt rolle fx på arbejdet, i familien eller parforholdet.
  • Reagerer uden at ville det med fx vrede eller afvisning.
  • Har svært ved at mærke vores behov og dermed kunne give udtryk for dem på en sund måde.
  • Reagerer med ubehagelige sansninger i kroppen fx uro og angst.
  • Bliver udbrændte og stressede.
  • Føler os triste og modløse.

I terapien undersøger vi sammen dine erfaringer, overbevisninger samt dine tanke- og reaktionsmønstre. Hvorfor er de opstået, hvad er intentionen bag og ikke mindst om disse fortsat hjælper dig til at leve det liv, du ønsker dig? 

Terapien er dit frirum

I psykoterapien er det vigtigt at skabe en tryg og tillidsfuld relation, da det er igennem nærvær og kærlig spejling, at vi tør åbne op, og se os selv med nye øjne – og dermed også får mulighed for at interagere med vores omgivelser på nye måder.

Min uddannelse er baseret på integral psykoterapi, hvilket betyder holistisk og helhedsorienteret, og dermed inkluderer metoder fra forskellige psykologiske samt psykoterapeutiske retninger og traditioner. Derfor har jeg en bred værktøjskasse, hvor jeg tager udgangspunkt i de redskaber, der er mest brugbare og meningsfulde for dig.

Jeg er medlem af Dansk Psykoterapeutforening, som er din garanti for, at jeg har taget en godkendt uddannelse, samt at jeg efterlever foreningens etiske regler – herunder naturligvis tavshedspligten, samt fører journal over samtalerne efter gældende GDPR-regler.

Ønsker du at læse mere - Kan du også besøge Mia's egen hjemmeside www.miapiculell.dk - klik her